Τούρκικα

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Μια πολύ οικεία και γνώριμη γλώσσα απο μια γειτονική χώρα με δεκάδες κοινές λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.

TEMEL 2 (Α1)

  • Επίπεδο (Α1)
Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της τούρκικης γλώσσας για να συμμετέχει σε απλές καθημερινές συζητήσεις.

TEMEL 4 (Α2)

  • Επίπεδο (Α2)
Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά βασικές γνώσεις της τούρκικης γραμματικής και λεξιλογίου ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει διάφορα θέματα.

ORTA 4 (Β1)

  • Επίπεδο (Β1)
Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αναπτύσσει όλες τις δεξιότητες της γλώσσας ώστε να αντιλαμβάνεται και να ανταποκρίνεται άνετα στη καθημερινότητα.

YÜKSEK 2 (B2)

  • Επίπεδο (Β2)
Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής έχει την ικανότητα να συμμετέχει σε ομιλίες, να διαβάζει αυθεντικά κείμενα και να συντάσσει γραπτά κείμενα.

YÜKSEK 4 (C1)

  • Επίπεδο (C1)
Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράζεται με μεγάλη άνεση και ακρίβεια τόσο στο προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.