Σουηδικά

ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Μάθετε την Σουηδική γλώσσα, σωστά, γρήγορα και αξιόπιστα με σύγχρονες και διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας.

SWEDEX A2SWED

  • ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει απλές προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς.

SWEDEX B1SWED

  • ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ
Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη καθημερινότητα.

SWEDEX B2SWED

  • ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του ενδιαφερομένου.

TISUS C1TISU

  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Σουηδικά ευέλικτα και αποτελεσματικά και να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα κειμένων ενώ παράλληλα μπορεί να επικοινωνήσει με σαφήνεια και άνεση.
ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Απόκτησε οικονομικά και γρήγορα αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τα Σουηδικά για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό.

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

  • Σουηδικά για ενήλικες
Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο και αφορά αρχάριους ενήλικες οι οποίοι θα μπορούν να συνομιλούν με απλό τρόπο και να απαντούν σε απλές βασικές ερωτήσεις της καθημερινότητας.

ΕΠΙΠΕΔΟ A2

  • Σουηδικά για ενήλικες
Σε αυτό το επίπεδο, ο υποψήφιος θα μπορεί εύκολα να συναναστραφεί με άτομα και ομάδες ανθρώπων που μιλούν Σουηδικά ή να εργαστεί σε περιβάλλον που μιλούν την γλώσσα.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

  • Σουηδικά για ενήλικες
Σε αυτό το επίπεδο, ο υποψήφιος έχει καλή γνώση της Σουηδικής, μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία και να χειριστεί καταστάσεις με επάρκεια στο σχολείο ή την εργασία.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

  • Σουηδικά για ενήλικες
Σε αυτό το επίπεδο, ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου και να συνομιλήσει με άνεση και αυθορμητισμό με άλλους συνομιλητές.

ΕΠΙΠΕΔΟ C1

  • Σουηδικά για ενήλικες
Σε αυτό το επίπεδο, ο υποψήφιος έχει άριστη γνώση της Σουηδικής, χρησιμοποιεί την γλώσσα με άνεση και αποτελεσματικά και κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απο έννοιες.