Ρωσικά

ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα ρωσικά είναι μια πλούσια και όμορφη γλώσσα με αρκετές ομοιότητες με την ελληνική κυρίως στη δομή και το συντακτικό.

ΠΤΥΧΙΟ TORFL 1ο ΕΠΙΠΕΔΟ

  • ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ) Ᾱ1
Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες του είναι απαραίτητες για να κατανοήσει και να συμμετέχει στην καθημερινότητα.

ΠΤΥΧΙΟ TORFL ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  • (ТБУ) Ᾱ2
Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες ικανοποιούν μεγάλο μέρος από τις βασικές επικοινωνιακές απαιτήσεις της καθημερινότητας.

ΠΤΥΧΙΟ TORFL ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  • Επίπεδο Β1
Στο πτυχίο TORFL B1 ο σπουδαστής έχει αποκτήσει ισάξιες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας, με αντίστοιχο σπουδαστή που ακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα των κρατικών λυκείων της Ρωσίας

ΠΤΥΧΙΟ TORFL 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ

  • (ТРКИ 2) Β2
Ο σπουδαστής 2ου επιπέδου αποκτά υψηλές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας που του επιτρέπουν να επικοινωνήσει άνετα σε θέματα κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

ΠΤΥΧΙΟ TORFL 3ο ΕΠΙΠΕΔΟ

  • (ТРКИ 3) C1
Ο σπουδαστής 3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής επίσης και επαγγελματικής ζωής.

ΠΤΥΧΙΟ TORFL 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ

  • (ТРКИ 4) C2
Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων 4ου επιπέδου οι γνώσεις του σπουδαστή φτάνουν στο επίπεδο της μητρικής γλώσσας.