Κινέζικα

ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Μάθετε κινέζικα, μια απο τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου με 1.2 δισεκατομμύρια ομιλούντες ανά την υφήλιο.

YCT 1

  • ( Level I )
Οι εξεταζόμενοι μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στο YCT ( Level I ) αν μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις συνήθεις φράσεις.

YCT 2

  • ( Level II )
Οι εξεταζόμενοι πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις συνήθεις φράσεις και προτάσεις στα κινέζικα

YCT 3

  • (Level III)
Οι εξεταζόμενοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις συνήθεις φράσεις στα κινέζικα και να ανταποκριθούν σε βασικά επίπεδα επικοινωνίας.

YCT 4

  • (Level IV)
Οι εξεταζόμενοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις συνήθεις φράσεις στα κινέζικα και να ανταποκριθούν σε βασικά επίπεδα επικοινωνίας.
ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μάθε να μιλάς κινέζικα και απόκτησε ένα μοναδικό πτυχίο με πολλά πλεονεκτήματα ειδικά στον επαγγελματικό τομέα. 

HSK-1

  • ( Level I )
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να καταλάβουν και να χρησιμοποιούν μερικούς απλούς κινεζικούς χαρακτήρες και προτάσεις

HSK-2

  • ( Level II )
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να χρησιμοποιούν τη κινεζική με απλό και ευθύ τρόπο εφαρμόζοντάς τη στην καθημερινή τους ζωή.

HSK-3

  • (Level III)
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να χρησιμοποιούν την κινεζική για να ικανοποιήσουν ανάγκες των σπουδών και της εργασίας τους.

HSK-4

  • (Level IV)
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να συζητήσουν στη κινεζική πάνω σε σχετικά ευρύ φάσμα θεμάτων που είναι ικανοί να επικοινωνούν με ομιλούντες την κινεζική σε ένα υψηλό επίπεδο.

HSK-5

  • (Level V)
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να διαβάσουν εφημερίδες και περιοδικά, να παρακολουθήσουν ταινίες και να είναι ικανοί να εκφωνήσουν ένα μακρύ λόγο στην κινεζική.

HSK-6

  • (Level VI)
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να καταλάβουν εύκολα οποιαδήποτε πληροφορία στην κινεζική και που είναι ικανοί να εκφραστούν με σαφήνεια τόσο γραπτά όσο και προφορικά.