Ιταλικά

ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα ιταλικά είναι μια απο τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή ένωση και είναι επίσης η επίσημη γλώσσα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

LIVELLO ELEMENTARE

  • A1-A2 – CELI 1 (A2)
Μπορεί κανείς να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει βασικές λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα.

INTERMEDIO B1

  • B1 – CELI 2 (B1)
Είναι σε θέση να κατανοήσει τα ουσιώδη σημεία της γλώσσας σε οικεία θέματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα όπως σχολείο, δουλειά κ.α.

MEDIO B2

  • B2 – CELI 3 (B2)
Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοήσει τις θεμελιώδεις ιδέες σύνθετων κειμένων τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα

AVANZATO C1

  • C1 – CELI 4 (C1)
Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων και μακρών κειμένων και μπορεί επίσης να καταλάβει την σημασία από αυτά.

SUPERIORE C2

  • C2 – CELI 5 (C2)
Στο επίπεδο αυτό ο υποψήφιος είναι σε θέση να καταλάβει σχεδόν όλα όσα ακούει απο τους συνομιλητές ή διαβάζει κείμενα αβίαστα.