Ελληνικά

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα μαθήματα ελληνικών απευθύνονται σε αλλοδαπούς και μη ελληνόφωνους, άτομα που μένουν στην Ελλάδα ή πρόκειται να εργαστούν στην Ελλάδα.

Επίπεδο Α1

  • Στοιχειώδης Γνώση
Το Επίπεδο Α1 προσφέρει στοιχειώδεις γνώσεις ελληνικής.

Επίπεδο Α2

  • Βασική Γνώση
Το Επίπεδο Α2 προσφέρει βασικές γνώσεις ελληνικής.

Επίπεδο Β1

  • Μέτρια Γνώση
Το Επίπεδο Β1 προσφέρει μέτριες γνώσεις ελληνικής.

Επίπεδο Β2

  • Καλή Γνώση
Το Επίπεδο Β2 προσφέρει καλές γνώσεις ελληνικής.

Επίπεδο Γ1

  • Πολύ Καλή Γνώση
Το Επίπεδο Γ1 προσφέρει πολύ καλές γνώσεις ελληνικής.

Επίπεδο Γ2

  • Άριστη Γνώση
Το Επίπεδο Γ2 προσφέρει άριστες γνώσεις ελληνικής.