Γερμανικά

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Τα γερμανικά είναι η δεύτερη γλώσσα μετά τα αγγλικά που μαθαίνουν τα παιδιά και οι έφηβοι στην Ελλάδα.

FIT IN DEUTSCH A1

 • Για παιδιά 10-14 ετών
Το A1 (KID1) εξετάζει την ικανότητα επικοινωνίας των παιδιών σε στοιχειώδες επίπεδο στην καθημερινή ζωή.

FIT IN DEUTSCH A2

 • Για παιδιά 10-14 ετών
Το Α2 (KID 2) εξετάζει την ικανότητα των παιδιών να συνεννοούνται σε στοιχειώδες επίπεδο.

ZERTIFIKAT B1J

 • Για υποψηφίους 12-16 ετών
Για την εξέταση B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche συνίσταται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 12ο - 16ο έτος.

ZERTIFIKAT B2J

 • Για υποψηφίους 12-16 ετών
Το Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να κατανοεί σύνθετα, εκτενή κείμενα.

ZERTIFICAT C1

 • Για υποψηφίους 12-16 ετών
Για το C1 Oberstufe Deutsch οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε διαφορετικές περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η εκμάθηση της γερμανικης γλώσσας για ενήλικες είναι σημαντική γιατί το 1/3 των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτεται, µμιλάει και γράφει στα Γερµανικά.

START DEUTSCH A1

 • Για υποψηφίους απο 14 ετών
Για το START DEUTSCH A1 οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν σε στοιχειώδες επίπεδο στην καθημερινή ζωή.

START DEUTSCH A2

 • Για υποψηφίους απο 16 ετών
Στις εξετάσεις για το START DEUTSCH οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στοιχειωδώς σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής.

ZERTIFIKAT B1

 • Για υποψηφίους απο 16 ετών
Το Zertifikat B1 απευθύνεται σε υποψηφίους ηλικίας από 16 ετών, και σχεδιάστηκε από κοινού από το ÖSD, το Goethe Institut(GI) και το Πανεπιστήμιο του Freiburg/Ελβετία.

ZERTIFIKAT B2

 • Για υποψηφίους απο 16 ετών
Το Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να κατανοεί σύνθετα, εκτενή κείμενα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

ZERTIFICAT C1

 • Για υποψηφίους απο 16 ετών
Για την εξέταση για το C1 Oberstufe Deutsch οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε διαφορετικές περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.

ZERTIFICAT C2

 • Για υποψηφίους απο 16 ετών
Το C2 Wirtschaftssprache Deutsch εξετάζει την ευχέρεια των υποψηφίων να επικοινωνούν σε περιστάσεις με σύνθετους συσχετισμούς.