Γαλλικά

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα γαλλικά είναι μια απο τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή ένωση και είναι επίσης η επίσημη γλώσσα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

DELF A1

  • (Diplôme élémentaire de langue Française)
Επίπεδο Α1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

DELF A2

  • (Diplôme élémentaire de langue Française)
Επίπεδο Α2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες

DELF B1

  • (Diplôme élémentaire de langue Française)
Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

DELF B2 - SORBONE

  • (Diplôme élémentaire de langue Française)
Το Delf B2 πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης για τα Γαλλικά.

DALF C1 – SORBONNE

  • (Diplôme élémentaire de langue Française)
Το Delf C1 πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της καθομιλουμένης για τα Γαλλικά.

DALF C2 – SORBONNE

  • (Diplôme Approfondi de Langue Française )
Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας.